آخرین خبر/ روزنامه گل چهارشنبه 24 مرداد 97؛ دعوت گلزار از بیرانوند