ورزش 3/ مدیراجرایی باشگاه بلژیکی عقد قرارداد دو ساله با مدافع ملی پوش ایرانی را موفقیتی بزرگ برای این تیم در پنجره تابستانی قلمداد کرد.
بعد از هفته ها گمانه زنی سرانجام مرتضی پورعلی گنجی مدافع ملی پوش ایرانی سر از باشگاه اوپن بلژیک در آورد تا از این پس برای این تیم در ژوپیرلیگ توپ بزند، انتقالی که مدیرفنی باشگاه آن را موفقیتی بزرگ برای خود و مجموعه اوپن قلمداد کرد.
کریستوف هنکل با تمجید از توانایی های خرید جدید گفت:« مرتضی پورعلی گنجی توانایی هایی دارد که ما به وضوح آن را در جام جهانی 2018 مشاهده کردیم از همین رو اضافه شدن چنین بازیکنی به مجموعه اوپن می تواند به ما در راه رسیدن به اهدافی که در این فصل داریم کمک های شایانی کند. به نظرم خرید پورعلی گنجی موفقیتی بزرگ برای باشگاه بود و به زودی طرفداران نتیجه این خرید را مشاهده خواهند کرد».
روزنامه استاد الدوحه قطر با انتشار مصاحبه مدیرفنی باشگاه اوپن مدعی شد این تیم که متعلق به مجموعه آسپایر قطر است به عنوان نقطه آغاز کار بنیادی و آکادمیک فدراسیون فوتبال این کشور با جذب نفرات مستعدی همچون پورعلی گنجی مدافع سابق السد می تواند همچنان نقطه اتکایی در بحث آکادمیک و پرورش نسل جدید فوتبال این کشور مد نظر قرار داشته باشد.