فارس/ سایت الکوره خبر پیوستن مدافع تیم ملی کشورمان و عضو باشگاه السد قطر به تیم یوپن بلژیک را بازتاب داد.
مرتضی پورعلی گنجی، مدافع تیم ملی کشورمان که در دو فصل گذشته برای السد قطر توپ می زد، دو روز پیش به یوپن بلژیک پیوست تا در فصل آینده در اروپا بازی کند.
در این راستا سایت الکوره مصر این خبر داد را بازتاب داد و نوشت: مرتضی پورعلی گنجی، مدافع تیم ملی ایران و عضو باشگاه السد قطر با قراردادی 2 ساله راهی یوپن بلژیک رفت تا در فصل آینده در لیگ بلژیک بازی کند.