مهر/ کیمیا علیزاده تکواندو کار شب گذشته مهمان برنامه «ورزش از نگاه دو» بود و از دلایل مصدومیت خود سخن گفت.