آخرین خبر/ آخرین تمرین تیم ملی فوتبال امید پیش از دیدار برابر میانمار برگزار شد.
آخرین تمرین تیم ملی فوتبال امید در یک زمین چمن بسیار مناسب و مطلوب پیش از دیدار برابر میانمار برگزار شد تا شاگردان کرانچار آخرین اطلاعات تکنیکی و تاکتیکی خود را برای بازی برابر حریف از کادر فنی در اختیار بگیرند.
همچنین بازیکنان در کلاس تئوری و فنی به آنالیز تیم میانمار می‌پردازند.