آخرین خبر/ کشتی گیر وزن 97 کیلوگرم ایران موفق شد به فینال بازی های آسیایی صعود کند.
علیرضا کریمی کشتی گیر آزادکار ایران در وزن 97 کیلوگرم به مصاف ابراگیموف ازبکستانی و عنوان دار رفت و در پایان توانست حریف خود را ضربه فنی کند و در عین ناباوری راهی فینال شود.
این نتیجه در حالی رقم خورد که آبراگیموف با دو امتیاز پیش بود اما به یک باره بدل خورد و مغلوب کشتی گیر سبک وزن ایران شد. آبراگیموف تمام ایرانی ها این وزن را شکست داده بود اما کریمی همه این باخت ها را جبران کرد.