آخرین خبر/وقتی علیرضا کریمی حریف ازبکستانی را ضربه فنی می‌کند.