آخرین خبر/دستگیری تماشاگرنمای بازی پرسپولیس-نفت مسجد سلیمان توسط نیروی انتظامی.