خبر ورزشی/ مربیان خارجی خوبی نظیر کی‌روش، شفر، برانکو، توشاک و پائولو سرجیو (صنعت‌نفت) در ایران کار می‌کنند اما آنها گاهی رفتارهای عجیبی هم دارند.
شنیدیم یکی از مربیان خارجی شاغل در ایران علاقه خاصی به نوشابه دارد و در هر وعده غذایی ۵ تا ۷ قوطی نوشابه می‌خورد که این مسئله حسابی سوژه شده و بازیکنان تیم به شوخی می‌گویند اگر طرف نوشابه نخورد نمی‌تواند تیم را خوب ارنج کند!