آخرین خبر/اجرای زهرا کیانی در مسابقات ووشو آسیایی جاکارتا در فرم «جین شو».