نود/ مالک پاریسن ژرمن به طور غیرمستقیم به رئال مادرید در مورد خرید نیمار هشدار داده است.
ناصر الخلیفی در مصاحبه خودش با رسانه های اسپانیا درباره شایعاتی که در ماه های اخیر مبنی بر مذاکره رئال مادرید با نمایندگان نیمار برزیلی منتشر شده صحبت کرده و به این باشگاه در مورد مذاکره با بازیکنان تیمش هشدار داده است.
الخلیفی به نشریه مارکا گفته:
اگر بخواهیم واقع بین باشیم این شایعات یک مقدار کلافه کننده است. باشگاه ها نباید بدون اجازه با بازیکنان ما مذاکره کنند. ما اصلا از این موضوع خوشحال نمی شویم و با رئال مادرید هم درباره آن حرف زدیم. رابطه خوبی با رئال داریم و امیدواریم که به ما احترام بگذارند. پاریسن ژرمن برای رئال مادرید و فلورنتینو پرز احترام زیادی قائل است. اگر مسئله ای وجود دارد بهتر است که دو باشگاه رو در رو با هم صحبت کنند.
شایعاتی در مورد جریمه ما از سوی یوفا به خاطر زیر پا گذاشتن قوانین بازی جوانمردانه مالی منتشر می شود و می دانیم این شایعات از اسپانیا سرچشمه می گیرند.ما آرام هستیم و نگرانی نداریم. افرادی که صادق نیستند را دوست ندارم. عده ای تظاهر می کنند که دوست شما هستند اما از پشت خنجر می زنند. اینکه باشگاه ها پشت سر ما صحبت کنند را دوست ندارم.