خبر ورزشی/ علی پروین و سید حسن خمینی در یکی از مراسم های شهادت امام حسین (ع) با یکدیگر ملاقات کردند.