ورزش 3/ استانکو پوکله پوویچ سرمربی سابق تیم ملی ایران و تیم پرسپولیس روزهای سختی را سپری می کند.
استانکو پوکله پوویچ تا همین سال قبل پرافتخارترین مربی خارجی تاریخ باشگاه پرسپولیس بود. او در دو سال متوالی 2 قهرمانی برای قرمزها به ارمغان آورد و نقش پررنگی در پرسپولیس دهه هفتاد داشت. وی همچنین در مقطعی کوتاه سرمربی تیم ملی ایران بود.
استانکوی 80 ساله این روزها به دلیل بیماری وضعیت نامطلوبی را تجربه می کند. دو سال پیش به دلیل عفونت کلیوی، پزشکان یک پای او را قطع کردند.
اما وی در آخرین صحبت با ایرانی ها، پیام داد که همچنان عاشق ایران و پرسپولیس است و با وجود همه مشکلات، با بیماری سختش مبارزه می کند.

کل ايرانو مثل کف دستت بلد باش
بلد آگهی