خبر ورزشی/ تعدادی از بازیکنان استقلال دچار سرماخوردگى شده اند که این موضوع بلاى جان بازیکنان شده است.
طبق آخرین اخبار از کمپ آبی ها، به فاصله اندک تا شروع دیدار استقلال برابر نساجی در قائمشهر، ۴ بازیکن این تیم دچار بیماری شده اند.
الحاجى گرو، نویمایر، وریا غفورى و روح الله باقرى ۴ آبى پوشى هستند که به دلیل سرماخوردگى از حضور در تمرینات بازماندند.

کل ايرانو مثل کف دستت بلد باش
بلد آگهی