آخرین خبر/ روزنامه ایران ورزشی دوشنبه 2 مهر 97؛ برد اول مهر با گل بچه مدرسه‌ای