میزان/ پرونده طلب علی دایی و باشگاه پرسپولیس در نهایت پس از کش‌وقوس‌های فراوان بسته شد.
پس از اینکه باشگاه پرسپولیس موظف شد بدهی علی دایی را پرداخت کند مدیران این باشگاه پیگیر این داستان شدند و در نهایت پس از کش‌وقوس‌های فراوان این بدهی را با دایی صاف کردند.
در همین ارتباط باشگاه پرسپولیس چند روز پیش مبلغ یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان به علی دایی بابت طلبش پرداخت کرد. همچنین این باشگاه که قرار بود مالیات دایی را هم بپردازد مبلغی را هم به اداره مالیات پرداخت کرد.
باشگاه پرسپولیس مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان بابت مالیات دایی به اداره مالیات پرداخت کرده و قرار است ۴۰۰ میلیون دیگر را هم به زودی پرداخت کند. در همین راستا اداره مالیات هم با ارسال نامه‌ای به علی دایی به او اعلام کرده که دیگر بدهی به این اداره ندارد و به این ترتیب این پرونده بسته شد.
با این شرایط باشگاه پرسپولیس ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان در مجموع بابت قرارداد علی دایی پرداخت کرده و به این ترتیب این پرونده بسته شد.

ايران مهربان
سيل آگهی