خبر ورزشی/ مدیران عامل دو باشگاه پرسپولیس و استقلال با رییس فدراسیون فوتبال دیدار کردند.
حمیدرضا گرشاسبی و امیر حسین فتحی،امروز به صورت جداگانه با حضور در دفتر ریاست فدراسیون فوتبال با مهدی تاج دیدار و گفت و گو کردند.
در این دیدار،درباره موضوعات مربوط به صدور مجوز حرفه ای دو باشگاه،بحث ارز دوباشگاه و سایر مباحث مرتبط بحث و تبادل نظر شد.

ايران مهربان
سيل آگهی