آخرین خبر/ فدراسیون فوتبال در سالهای اخیر برای مبادلات بانکی که شامل پرداخت هزینه‌های دادرسی کمیته های انضباطی و استیناف و تعیین وضعیت و ... بود با یک بانک دولتی همکاری می کرد، حالا مدتی است که فدراسیون فوتبال شماره حسابی را بابت هزینه دادرسی و امور روزانه در اختیار باشگاه ها و افراد می‌گذارد که متعلق به بانکی است که سرمربی تیم ملی با آن ها همکاری تبلیغاتی دارد. شاید در نگاه اول این تغییر و انتخاب بانکی به جای بانکی دیگر امری عادی تلقی شود و کنجکاوی کسی را هم تحریک نکند اما اگر بانک منتخب جدید همان بانکی باشد که کارلوس کی روش سرمربی تیم ملی با آن قرارداد همکاری دارد و به عنوان سفیر برایش تبلیغ می کند قضیه جالب می شود! البته شاید همین مسئله هم اتفاقی باشد و فدراسیون بدون دلیل خاصی بانکش را عوض کرده باشد اما جلوی شایعات را نمی شود گرفت.

ايران مهربان
سيل آگهی