ایلنا/ حواشی مسابقه قرن UFC بین دو مبارز روسی و ایرلندی کماکان ادامه دارد.
در مبارزه مهیج بین کانر مک گرگور و حبیب ماگمدوف، این نماینده روس بود که در چهار راند مبارزه حریفش را تسلیم کرد و در نهایت هم به تیم مربیگری کانر حمله ور شد.
ماگمدوف در جریان این مسابقه ضربه مشت سنگینی را به صورت مک گرگور کوبید که نقاش آمریکایی دیوارنگاری آن را انجام داده است:


ما را در کانال تلگرامی «کانال ورزش» دنبال کنید

ايران مهربان
سيل آگهی