آخرین خبر/ روزنامه استقلال جوان چهارشنبه 25 مهر 97؛ فتحی: اگر گرو خوب نباشد از استقلال جدا می‌شود