آخرین خبر/ پیاده روی تمساح 4.8 متری در زمین گلف باعث وحشت حاضران شد. به‌گزارش میرر، گلف بازان در حال بازی بودند که ناگهان یک تمساح بزرگ وارد زمین شد.
حاضران از این پیاده روی وحشتناک فیلم گرفته و می‌گویند تمساح به حدی بزرگ بوده که براحتی می‌توانست آنها را ببلعد. این نخستین باری نیست که تمساح در زمین گلف دیده می‌شود زیرا آنها در نزدیکی زمین گلف فلوریدا زندگی می‌کنند و اغلب از تالاب خارج شده و وارد زمین می‌شوند.