آخرین خبر/ ترکیب کلوب بروژ مقابل واسلند بورن؛ کاوه رضایی بعد از یک ماه بازی می‌کند.