ورزش 3/ اونای امری، سرمربی اسپانیایی آرسنال برنامه ریزی لیگ برتر را برای تیم دشوار خواند.
توپچی ها این هفته دوشنبه شب میزبان لستر خواهند بود و 3 روز بعد باید در لیگ اروپا بازی کنند که امری معتقد است این برنامه ریزی غیرقابل تغییر بوده اما ممکن است به برنامه های مدنظر او آسیب بزند.
امری گفت: "حق پخش تلویزیونی بسیار مهم است و تلویزیون تصمیم گرفته بازی ها در روزهای جمعه، یکشنبه یا دوشنبه برگزار شود. اگر آنها تصمیم گرفته اند ما دوشنبه بازی کنیم، نمی توانیم به این فکر کنیم که بهتر است بازی کردن در روز دوشنبه به سود ما خواهد بود یا خیر.
من ترجیح می دهم آرسنال روز شنبه یا یکشنبه بازی کند اما بازی کردن در روز دوشنبه یک مزیت دارد و آنهم در اختیار داشتن زمان بیشتر برای آماده شدن پیش از مسابقه است. پس از بازی در روز دوشنبه ما باید پنج شنبه و یکشنبه بعد هم بازی کنیم و 2 بازی در فاصله کوتاه بعد از دیدار مقابل لستر داریم اما من به دنبال بهانه جویی نیستم.
ما تیمی سطح بالا هستیم و بازیکنان نیاز دارند حس کنند می توانند در تمام بازی ها به میدان بروند اما با برنامه هر 3 روز یکبار بازی کردن این اتفاق ممکن نیست. ما می خواهیم بازی های زیادی انجام دهیم و ادامه راه خود را با تاکتیک های مختلف و همین بازیکنان ادامه دهیم اما با این برزنامه ریزی ها چنین اتفاقی ممکن نیست."