آخرین خبر/ روزنامه پیروزی شنبه 28 مهر 97؛ نود تمام شد/ حالا نوبت السد است