ورزش 3/ کریم بنزما فرانسوی ستاره رئال مادرید اتهامات مبنی بر آدم ربایی مدیر برنامه سابق خود را رد کرد.
امروز اخباری مبنی بر دست داشتن کریم بنزما، ستاره 30 ساله رئال مادرید در جریان یک آدم ربایی به خاطر طلب 50 هزار یورویی منتشر شد و لئو ده سوزا به دلیل این رفتار و برخورد خشونت بار افراد وابسته به بنزما به زعم او، به پلیس شکست کرده است که این شایعات با واکنش مهاجم رئال مادرید مواجه شد.
بنزما با حالت تمسخر به این شایعات در صفحه رسمی خود نوشت: "یک نفر مرتبط با بنزما بازوی لئو ده سوزا را گرفته است و این آدم ربایی است. ده سوزا مورد ضرب و شتم قرار گرفته و او ادعا می کند بنزما نیز در این رابطه نقش داشته است."
هشتگ های مورد استفاده از سوی بنزما مانند "به من زمان استراحت بدهید"، "تمامش کنید" و "بیش از حد" از نکات جالب این توئیت ستاره فرانسوی است.