ایلنا/ گلر آلمانی بارسلونا نمایش درخشانی برابر سویا داشت.
ترشگن، گلر بارسلونا در دیدار مقابل سویا عملکرد درخشانی داشت و با واکنش‌های به موقع خودش دروازه تیم را نجات داد.

اپليکيشن 4k
آگهی