باشگاه خبرنگاران/ این روزها در یکی از تیم های بزرگ پایتخت شاهد مصدومیت های مصلحتی هستیم.
در یکی از تیم های بزرگ پایتخت که اتفاقا پر طرفدار هم هست هر بازیکنی با نظر سر مربی تیم از ترکیب کنار گذاشته می شود خود را به مصدومیت می زند تا شان وی نزد هواداران کم نشود.
این اقدام عجیب در حالی است که فوتبال ایران هجدهمین دوره حرفه ای خود را پشت سر می گذارد و بازیکنان باید با تفکرات حرفه ای در مواقع این چنینی بجنگند تا به ترکیب نزدیک شوند.
یک مدافع اسم و رسم دار در فصل اخیر مصدومیت های مصلحتی پی در پی را تجربه می کند! و البته هر بازی بعد از اینکه مطمئن شود در ترکیب نیست بیشتر اخبار مصدومیت وی را می شنویم.
یک بازیکن دیگر این تیم هم در اتفاقی جالب در تقلید از این اقدام وقتی از ترکیب تیم کنار گذاشته شد مصدومیت خود را عنوان کرد در حالیکه در روز های قبل از کنار رفتن از ترکیب صحبتی از مصدومیت نکرده بود و بعداز نیمکت نشینی خبر مصدومیت او منتشر شد.
این روال بیشتر به خاطر تفکرات سر مربی تیم است و بازیکن حرفه ای باید برای رسیدن به ترکیب تیم بجنگد و در صورت جلب رضایت آقای سر مربی به ترکیب برگردد و این حربه های مصدومیت مصلحتی قدیمی شده است به نظرمی رسد این مصدومیت ها تا نیم فصل ادامه پیدا کند و بعد از آن در کمال صحت و سلامت بازیکنان مصدوم به تیم دیگری منتقل شوند و 90 دقیقه هم در ترکیب اصلی حضور داشته باشند.