ورزش 3/ دوئل حساس در یادگار امام با بگو و بخند و در آغوش کشی های مکرر آغاز شد.
دیدار تیم های تراکتورسازی تبریز و ذوب آهن اصفهان در ورزشگاه یادگار امام با توجه به حضور 70 هزار هوادار و حضور ستاره های شاخص در ترکیب دو تیم یک دوئل حساس به شمار می رود. پیش از آغاز بازی شاهد برخورد گرم بین بازیکنان و اعضای کادر فنی دو تیم بودیم تا شهد شروع آرام این دیدار حساس باشیم.
پیش از آغاز بازی میلاد فخرالدینی، هادی محمد و مسعود ابراهیم زاده از ذوب آهن به سمت نیمکت تراکتور رفتند. سه سرباز فعلی تراکتور نیز پیش از آغاز بازی به سمت نیمت تیم سابق خود رفته و با آنها خوش و بش کردند.