نود/ یک داور در انگلیس برای تعیین زمین و توپ، از سنگ، کاغذ قیچی استفاده کرد.
اتحادیه فوتبال انگلیس، دیوید مک نامارا را به دلیل استفاده کردن از بازی سنگ، کاغذ، قیچی برای تعیین زمین و تیم شروع کننده، ۲۱ روز از قضاوت محروم کرد. این داور بعد از آن که سکه اش را در رختکن جا گذاشت، طی تصمیمی جالب به این فکر افتاد که به جای پرتاب سکه از سنگ، کاغذ، قیچی استفاده کند که این تصمیم او حالا برایش عواقبی در پی داشته است.
مدیر کمیته داوران فوتبال بانوان اتحادیه انگلیس ضمن انتقاد از سهل انگاری این داور، تصمیم او را برای استفاده از سنگ، کاغذ، قیچی غیرقابل دفاع خواند. از عدم حرفه ای گری، فراموشکاری و تصمیم گیری نامناسب این داور انتقاد کرد.
مک نامارا داور بازی روز ۲۶ اکتبر میان تیم بانوان منچسترسیتی و ردینگ بود که با تساوی ۱-۱ پایان یافت. محرومیت او از ۲۶ نوامبر آغاز می شود، هر چند که می تواند نسبت به این رای اعتراض و فرجام خواهی کند.