آخرین خبر/ در شرایطی که اصلاحیه قانون منع تصدی بازنشستگان از هفته آینده در کشور اجرایی خواهد شد، کمیته ملی پارالمپیک نیز مشمول آن بوده و دو تغییر را در خود خواهد دید.
شنیده می شود با اجرای این قانون، شاهد دو تغییر اصلی در کمیته ملی پارالمپیک در اوایل هفته آینده خواهیم بود. بر این اساس، احمد ارشدی از کمیته جدا شده و شهرام منکراسی به عنوان ذیحساب فعالیت خود را آغاز خواهد کرد. وی پیش از این در وزارت ورزش دارای سمتهای متعددی بوده است.
سیدیوسف موسوی نسب که به عنوان مسئول روابط بین الملل این کمیته فعال بود، جای خود را به مریم شکوهی خواهد داد که به عنوان سرپرست، اداره این بخش را برعهده خواهد داشت.
علیرضا صفارزاده نیز که به عنوان مشاور در کمیته پارالمپیک فعالیت می کند و بازنشسته است، مشمول قانون منع تصدی بازنشستگان می شود اما با توجه به اینکه در قالب مشاور بوده، قطع همکاری به وجود نمی آید. به موجب این قانون، اشخاص بازنشسته می توانند به عنوان مشاور (البته با رعایت برخی جزئیات) ادامه کار دهند.


ما را در کانال تلگرامی «کانال ورزش» دنبال کنید

کل ايرانو مثل کف دستت بلد باش
بلد آگهی