آخرین خبر/ وینفرد شفر برای خرید نیم فصل نام 4 بازیکن را به فتحی داده اما از یک طرف لیست استقلال تکمیل است و از طرفی هم قرارداد بازیکنان مازاد به نوعی بسته شده که فسخ آنها باشگاه را به دردسر می‌اندازد.