آخرین خبر/ روزنامه استقلال جوان دوشنبه 28 آبان 97؛ می‌خواهند شفر را زمین بزنند و گزینه خودشان را بیاورند!