خبر ورزشی/ در خبرها آمده بود که تاج حاضر نیست با ماده ۶۰ بماند و یا همه بازنشسته‌های فدراسیون می‌مانند یا همه می‌روند؛ چالشی که سوژه کارتون امروز محمدرضا میرشاه‌ولد در خبرورزشی شده است.


ما را در کانال تلگرامی «کانال ورزش» دنبال کنید