مهر/ سیستم کمک داور ویدئویی (VAR) ظهر امروز جمعه در مرکز ملی فوتبال اجرا و تست شد.
سیستم کمک داور ویدئویی ظهر امروز در یک بازی درون گروهی داوران لیگ برتر فوتبال تست شد.
این بازی درون گروهی در زمین کمپ تیم های ملی برگزار شد.
ابراهیم شکوری سرپرست دبیر کلی فدراسیون فوتبال هم در کمپ تیم های ملی حضور داشت.