فارس/ جذب بازیکنان مورد نظر از جانب کلوپ تحولی اساسی در آنفیلد در چند فصل اخیر رقم زد.
در چند فصل اخیر و با روند صعودی لیورپول با تفکرات کلوپ جایگاهی رفیع در بین غول‌های اروپا قرار گرفته است.
بیشتر رسانه‌های خرید‌ها مرد آلمانی موفق و تاثیرگذار دانسته و وی را به دلیل دید خوب در جذب بازیکنان مورد نظر تمجید می‌کنند.در قسمت تصویر ترانسفرهای موفق کلوپ را با ذکر مبلغ انتقال مشاهده می‌کنید:


ما را در کانال تلگرامی «کانال ورزش» دنبال کنید