نود/ ده‌روسی بعد از سال ها حضور در رم، این تیم را ترک می کند.
دنیله ده روسی ستاره وفادار باشگاه رم، بعد از سالها فعالیت در جالوروسی، در پایان فصل از این تیم جدا می شود.


ما را در کانال تلگرامی «کانال ورزش» دنبال کنید

آپديت جديد تو راهه
coming soon آگهی