ورزش 3/ گفتگو با فتحی درباره حل شدن مشکل پروپیچ و استقلال.


ما را در کانال تلگرامی «کانال ورزش» دنبال کنید