تسنیم/ کمیته وضعیت فدراسیون فوتبال، آرای جدید خود را در مورد برخی پرونده‌های مطروحه صادر کرد.
به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال آرای خود را درباره تعدادی از پرونده‌های مطروحه اعلام کرد. آرای صادره شده به شرح زیر است:
* با توجه به شکایت سوشا مکانی از باشگاه صنعت نفت آبادان، این باشگاه به پرداخت مبلغ دو میلیارد ریال و هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.
* در پی شکایت احمد عبدالله‌زاده از باشگاه نساجی مازندران، کمیته وضعیت با توجه به مراتب فوق دعوی خواهان را ثابت دانسته و مستنداً به ماده 198 آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ چهار میلیارد و 500 میلیون ریال بابت اصل خواسته و دو درصد هزینه دادرسی در حق خواهان صادر کرد.
* در پرونده شکایت علی‌اکبر فرهنگ از باشگاه بادران تهران، این باشگاه به پرداخت مبلغ 70 میلیون ریال در حق خواهان محکوم شد. همچنین درباره الباقی خواسته در وضعیت فعلی و با توجه به عدم سررسید مطالبات در زمان تقدیم دادخواست قرار عدم استماع دعوا صادر می‌شود.
* با توجه به شکایت اکبر محمدی از باشگاه خونه‌به‌خونه بابل، این باشگاه به پرداخت مبلغ 500 میلیون ریال بابت اصل خواسته در حق خواهان محکوم شد.
* در پی شکایت شهرام کوثری از باشگاه پاس همدان، این باشگاه به پرداخت مبلغ 140 میلیون ریال بابت اصل خواسته در حق خواهان محکوم شد.
* در پرونده شکایت هیئت فوتبال مازندران از علیرضا مرزبان مبنی بر خروج از استان، کمیته وضعیت پس از بررسی پرونده اعلام کرد؛ مرزبان طبق بند پنج بخشنامه محکوم به پرداخت مبلغ 50 میلیون ریال بابت هزینه خروج از استان و مبلغ 180 میلیون ریال بابت سه درصد حق ثبت قرارداد که جمعاً به میزان مبلغ 230 میلیون ریال در حق خواهان به انضمام پرداخت مبلغ 11 میلیون و 500 هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق فدراسیون فوتبال می‌شود.
* با توجه به شکایت سیدمحسن حسینی از باشگاه ماشین‌سازی شهریار تبریز، این باشگاه به پرداخت مبلغ دو میلیارد و 846 میلیون و 500 هزار ریال به انضمام هزینه دادرسی محکوم شد. همچنین دعوی خواهان نسبت به مازاد مبلغ 2 میلیارد و 846 میلیون و 500 هزار ریال با اعمال مندرجات مواد 4 و 11 قراردادهای فی‌مابین طرفین مردود اعلام می‌شود.
آرای صادره ظرف مدت هفت روز از تاریخ ابلاغ در کمیته استیناف فدراسیون فوتبال قابل تجدیدنظرخواهی خواهد بود.


ما را در کانال تلگرامی «کانال ورزش» دنبال کنید