تسنیم/ دارنده ۶ مدال کشتی جهان و المپیک با بیان اینکه با دبیر مشکلی ندارد گفت: با اتفاقاتی که در انتخابات افتاد، تا این وزیر ورزش و این گروه هستند کاری نخواهم کرد.
علیرضا حیدری در مورد انتخاب علیرضا دبیر به عنوان رئیس فدراسیون کشتی اظهار داشت: فارغ از فرآیندی که انتخابات طی کرد که به آن و گروهی که انتخابات را اینگونه پیش بردند، ایراد جدی دارم، به علیرضا دبیر تبریک می‌گویم. او از جنس کشتی است و ما از گوشت و استخوان هم هستیم. قطعا فرد شایسته‌ای است و امیدوارم هر چه زودتر برنامه‌هایش را بگوید چون روند برگزاری انتخابات و مسئله عدم احراز صلاحیت‌ها کار را به جایی کشاند که کسی نمی‌توانست برنامه‌ای ارائه کند.
وی ادامه داد: دبیر باید برنامه‌هایش را بگوید و برای اجرای آن، به او پول بدهند. اجرای برنامه‌هایش حتما اعتبار می‌خواهد. او قطعا می‌تواند در این فضا موفق باشد اگر کاملا پای کار بایستد. ما هم دعا می‌کنیم این اتفاق بیفتد.
دارنده مدال برنز المپیک 2004 آتن در پاسخ به این سوال که «آیا اگر از سوی دبیر پیشنهاد همکاری دریافت کند، خواهد پذیرفت؟»، خاطرنشان کرد: حالت لجبازی ندارم ولی با اتفاقاتی که در انتخابات افتاد، بدم آمد و تا این وزیر ورزش و این گروه هستند کاری نخواهم کرد. من با دبیر مشکلی ندارم، اما با این افراد مشکل دارم. درست است که حقم هست در کشتی باشم و این یک تکلیف است، ولی باید فضا و افراد هم مناسب باشند تا بشود کاری انجام داد که به سود کشتی باشد.
قهرمان سال 1998 کشتی جهان با اشاره به عدم احراز صلاحیت امیررضا خادم برای شرکت در انتخابات تصریح کرد: هر کسی مشکلی دارد باید به قوه قضاییه برود و مسئله‌اش مورد بررسی قرار بگیرد. وقتی می بینیم که نه حکمی هست و نه مسئله‌ای، آدم ناراحت می‌شود. می‌توانستند یک نفر را برای کشتی انتصاب کنند، اصلا چه دلیلی داشت انتخابات را حتما برگزار کنند؟
حیدری گفت: همه باید با دبیر هماهنگ شوند، او برای موفقیت چنین چیزی را می‌خواهد. او برای کارش به کمک احتیاج دارد، قوی‌ترین فرد هم که باشی، باید اطرافیانت کمک کنند تا نتیجه بگیری.