نود/ گرت بیل در برنامه های زیدان جایی ندارد.
گرت بیل در آخرین بازی دوستانه رئال مادرید، در ترکیب تیم زیدان قرار نگرفت و سرمربی فرانسوی اعلام کرد ستاره ولزی در آستانه ترک تیم است. آیا فروش بیل بهانه ای است برای خرید پوگبا؟

بلد
بلد آگهی