آخرین خبر/ روزنامه خبر ورزشی چهارشنبه 2 مرداد 98؛ می‌خواستند پیش پرسپولیسی‌ها خرابم کنند