ورزش 3/ به زودی قرارداد فدراسیون فوتبال با آل اشپورت برای تامین البسته تیم های ملی نهایی می شود.
هم اکنون تیم های ملی از البسه متفاوت استفاده می کند که این چهره خوشی در مجامع بین المللی ندارد. البته مهدی تاج به تازگی تاکید کرده است در ماه های آتی همه تیم های ملی از یک برند استفاده خواهند کرد. در حال حاضر تیم ملی آدیداس می پوشد اما دیگر تیم های ملی از آل اشپورت و دیگر برنده ها استفاده می کنند.
آل اشپورت پیش تر هم اسپانسر تیم های ملی بود که با اعتراض کارلوس کی روش فدراسیون فوتبال به سراغ برند آدیداس رفت اما هم اکنون ارتباط بین فدراسیون فوتبال و آدیداس به دلیل تحریم ها وجود ندارد و تیم ملی از موجودی انبار استفاده می کند.
فدراسیون فوتبال 18 تیم ملی در رده های ملی دارد و در ماه های آینده همه تیم های ملی از برند آل اشپورت استفاده خواهند کرد. هم اکنون سایت فدراسیون فوتبال فوتبال این برند را به عنوان یکی از اسپانسرهای خود معرفی کرده است و این بدین معنی است که قرارداد فدراسیون فوتبال و برند آل اشپورت نهایی شده است.


ما را در کانال تلگرامی «کانال ورزش» دنبال کنید