آخرین خبر/ این روزها اخبار و شایعات درباره تغییرات مدیریتی باشگاه پرسپولیس زیاد است و گمانه زنی های زیادی هم در مورد ترکیب جدید هیات مدیره و مدیرعامل جدید شنیده می شود. بر اساس شنیده ها علی رغبتی عضو هیات مدیره فعلی جدی ترین گزینه جانشینی ایرج عرب است. گزینه مدیرعاملی پرسپولیس دو سابقه فوتبالی در کارنامه خود دارد که البته یکی مثبت و دیگری منفی است. اول اینکه علی رغبتی عضو کمیته انتقالی فوتبال بود آن هم در روزهایی که فوتبال ایران تعلیق شده بود. دوم اینکه رغبتی که اصالتی همدانی دارد یکی از افرادی بود که پاس تهران را به همدان برد و وضعیت فعلی پاس نشان دهنده مدیریت های هیجانی و بی تامل و تحقیق و تعقل است. هر چند که شایعاتی درباره گرایش قلبی او به تیم دیگری هم شنیده می‌شود و شاید این مسئله بیش از دو مورد دیگر برای رغبتی و مدیریتش در پرسپولیس چالش ایجاد کند.


ما را در کانال تلگرامی «کانال ورزش» دنبال کنید