آخرین خبر/ مزایده لوگوی باشگاه استقلال هفته اول شهریور برگزار می شود. با وجود توقیف این لوگو، باشگاه استقلال اقدامی در راستای جلب رضایت شاکی خود به عمل نیاورده است. شاکی این پرونده به خاطر طلب 300میلیونی اش حکم توقیف لوگو را گرفته است


ما را در کانال تلگرامی «کانال ورزش» دنبال کنید