ورزش 3/ گل دوم رئال بتیس به بارسلونا با سوپر گل مورون