آخرین خبر/ سایت فوتبالی نوشت: رسیدن فرشید باقری به دربی بیشتر در حد شایعه است.
یکی از پزشکان استقلال احتمال رسیدن فرشید باقری به دربی را رد کرد و بیشتر در حد شایعه خواند.
در حالی که باقری سه هفته است در تمرینات استقلال شرکت نکرده و نظر پزشکان به جراحی پای او است، رسیدن وی به دربی در حد شایعه است و این بازیکن همچنان از غایبین بازی های استقلال خواهد بود.
توصیه پزشکان به باقری همچنان جراحی مچ پا است که وی هنوز تصمیم قطعی در این رابطه نگرفته است.