آخرین خبر/ روزنامه خبر ورزشی چهارشنبه 27 شهریور 98؛ برق بی‌کفایتی، فوتبال را خشک کرد