آخرین خبر/ دو تن از اعضای هیات مدیره باشگاه پرسپولیس نسبت به رفتارهای محمدحسن انصاریفرد به شدت ناراحت هستند.
به گزارش فوتبالی، درز اخبار وجود اختلافات عمیق بین اعضای هیات مدیره باشگاه پرسپولیس باعث شد تا دو نفر از اعضای هیات مدیره پرسپولیس با مدیرعامل این باشگاه وارد جدال لفظی شوند.
این دو نفر از محمدحسن انصاریفرد خواستند تا مشکلات موجود را به نحو دیگری در محافل خبری بیان نکند.
این موضوع باعث شد تا مهدی محمدنبی رئیس هیات مدیره از انصاریفرد بخواهد دیگر هیچ صحبتی که باعث تفرقه در بین اعضا شود انجام ندهد تا مشکل جدیدی به وجود نیاید.


ما را در کانال تلگرامی «کانال ورزش» دنبال کنید