خبر ورزشی/ ورزشت‌کاران، ستون طنز روزانه میلاد سازمند در روزنامه خبرورزشی.


ما را در کانال تلگرامی «کانال ورزش» دنبال کنید