آخرین خبر/ وضعیت شیخ دیاباته قرار است مورد بررسی قرار بگیرد.
به گزارش فوتبالی، با بازگشت شیخ دیاباته به تهران وضعیت این بازیکن مورد ارزیابی کادر پزشکی استقلال قرار می گیرد.
قرار است از پای دیاباته ام آر آی گرفته شود تا وضعیت درمان او مشخص شود.
با توجه به این که دیاباته طی روزهای گذشته در فرانسه به درمان خود مشغول بوده و کادر پزشکی استقلال از روند آماده سازی او بی خبر بودند قرار است از این بازیکن ام آر آی گرفته و میزان بهبود وی مشخص شود.


ما را در کانال تلگرامی «کانال ورزش» دنبال کنید